Horoměřický menhir

Příznivci českých megalitů znají dobře pojem “horoměřický menhir”. Je to nevelký opracovaný kámen, který stával kousek za obcí ve směru na Kozí hřbety. Nyní je kolem něj nová zástavba, konkrétně budova a zahrada dětské školky v ulici K menhiru.

Otvírač srdcí

Osud tomu chtěl, že jsem se jednoho zimního dopoledne opět ocitl na svých oblíbených šumavských stráních. Trávil jsem několik dní na počátku února 2018 v dobrovolném azylu na Gabrétě a užíval si samotu.

Zakletá panna

Zakletá panna

Odedávna jitřil fantazii obyvatel Lounska velký křemencový kámen vztyčený při polní cestě z Března do Malnic. Venkované jej nazývali „Zakletá panna" a běda prý tomu, kdo by se pokusil o jeho přemístění či poničení.

Kamenný trůn

Kamenný trůn

Zmožen městským ruchem a nepochopením okolí, vydal jsem se na počátku února 2018 do svého šumavského útočiště zakusit znovu pocity vlka - samotáře.