Pyramidy Guímar

Chystáte- li se o letošní dovolené na Tenerife, možná uvítáte zpestření klasické kanárské relaxace trochou megalitování... ano, i na Kanárech můžete najít pyramidy, a ne jen tak ledasjaké!
Nacházejí se poblíž městečka Guímar na východním pobřeží Tenerife, asi 40 km jižně od hlavního města Santa Cruz. Půjčte si auto, a do Guímaru se vypravte přímo po hlavní Tenerifské severojižní magistrále TF1.
Archeologové a úředníci příliš nevěřili místním novinám, které uveřejnily článek o objevu záhadných stupňovitých pyramid na ostrově Tenerife. Domnívali se, že jde jen o další hromadu kamení z pole, jaké jsou na Kanárských ostrovech běžné.
Celé věci se ale ujal světoznámý mořeplavec Thor Heyerdahl (1914-2002). A byl jiného názoru. Heyerdahla, který předtím podrobně zkoumal již pyramidy v Tucume v Peru, zaujaly fotografie tenerifského nálezu. Po návštěvě údolí Guímar pak zmizely veškeré jeho pochybnosti. Nešlo o žádné zemědělské terasy, ani o náhodné skládky kamenů, jak se mu někdo snažil namluvit. Byly to pracně vybudované stupňovité jehlanovité struktury, postavené na stejných principech jako ty v Mexiku, Peru a ve starověké Mezopotámii. Tenerifské pyramidy jsou však menší, dosahují maximální výšky 12m jako by šlo jen o přípravu na stavbu pyramid ve Střední Americe.

Nejde ale o žádné hromady naházeného štěrku, kameny jsou otočeny ven svou plochou stranou a poskládány kameníky k sobě. Za nimi se tyčí svahy sopky Teide, před nimi se rozkládá Atlantik. Stavby jsou orientovány přesně k západu slunce při letním slunovratu, stejně jako jiné svatyně v různých částech světa. Pečlivě vybudovaná schodiště na západní straně každé pyramidy vedou na vrchol, který netvoří hromada kamenů, ale dokonale rovná plošina pokrytá drobným štěrkem- jakoby připravená na obřady vzývání Slunce. To, že schody jsou vybudovány právě na západních stranách pyramid, svádí k domněnce o jejich ceremoniálním účelu – ten, kdo po nich ráno vystoupil na vrchol pyramidy, se octl tváří v tvář vycházejícímu Slunci...
Materiálem staveb pak nejsou omleté kulaté balvany, jaké by zřejmě rolníci nacházeli na polích, ale ostré úlomky lávy. Některé z rohových kamenů jsou také opracovány.
Archeologové z university La Laguna byli požádáni, aby prozkoumali vykopávky z obřadních teras mezi dvěma pyramidami. Splnilo se očekávání Thora Hayerdahla – byly zbudovány z kamenných bloků, štěrku a hlíny. I skeptici museli uznat, že jde o stavby s obřadními účely. Přesto někteří stále odmítají přijmout názor, že takové masivní struktury mohly být postaveny Guanči, původními obyvateli Tenerife. Tvrdí, že byly spíše zbudovány prvními křesťanskými dobyvateli jako nástroje k měření času a správného určení doby svatojánských slavností.
Co tedy pyramidy doopravdy představují? Jak si výslovně přál Thor Hayerdahl, návštěvníkům Guímaru není vnucována žádná konkrétní teorie. Symbolem je zde otazník, který naznačuje, že si každý má udělat svůj názor sám.
Přesto však díky nálezům převažovala u Heyerdahla o ostatních zasvěcených víra, že pyramidy jsou památkou na předevropské cestovatele, kteří se ve starověku plavili po Atlantiku, a kteří mohli navázat kontakty s předkolumbovskými civilizacemi Ameriky.
Mnoho z původních obyvatel Kanárských ostrovů bylo světlovlasých a vousatých. Patrně byli potomky Berberů, kteří obývali pobřeží severní Afriky před jejím obsazením Araby. Je možné, že dávno před 15. stoletím stejný lid, který osídlil Kanárské ostrovy, se plavil také po trase Kanárského proudu, na kterém se později vezl Kolumbus do Ameriky? Kolumbus vlastně na Kanárských ostrovech zahájil svou slavnou cestu. Na ostrově Gomera, hned vedle Tenerife, jeho lodi nabraly zásoby potravin a vody. Tenerifští Guančové v roce 1492 nenechali Kolumba ani jiné Evropany na svém ostrově přistát. Vousatí námořníci však Guanče svým zjevem nijak neoslnili. Vypadali totiž podobně, jako oni. To když Kolumbus a jeho evropští následovníci přistáli v Novém Světě, byli nejdříve vítání a uctíváni jako bohové. Bezvousí indiáni totiž mysleli, že Španělé patří ke stejné rase, která založila jejich indiánskou civilizaci, tedy k vousatým mužům zpoza Atlantiku.
Archeologické nálezy napovídají, že původními obyvateli Kanárských ostrovů byli asi Berbeři, kteří mohli připlout z Afriky někdy kolem roku 200 př. n. l. Nicméně někteří dávní mořeplavci popisují kanářany jako národ vysokých, světlovlasých, modrookých lidí. To by mohlo ukazovat na jejich severoevropský, případně atlantský původ…
Ano, do oblasti Kanárských ostrovů je totiž často umísťována bájná Atlantida. Je tomu tak pro jejich polohu západně od Středozemí, a také kvůli jejich hornaté krajině – jsou částí sopečného souostroví s mořskými příkopy hlubokými až 3000 metrů, a naopak s horami vysokými až 3718 metrů nad mořem! Thor Hayerdahl zkoumal lokalitu od roku 1991. Místo mu tak učarovalo, že sem od roku 1994 přesídlil nastálo. Úkolem číslo jedna pro něj bylo zachránit pyramidy před demolicí. Měly totiž původně uvolnit místo městské výstavbě. Dále byly rekonstruovány i dvě menší částečně zničené pyramidy.
Dalším krokem bylo historickou budovu poblíž přeměnit v muzeum. Vystavené nálezy přinášejí důkazy a argumenty podporující teorii rozšíření kultury a myšlenek v dávných časech. Jsou zde i příklady kulturních paralel v umění, lze zde vidět archeologické nálezy zpoza oceánu, ukázky mořeplavby a ilustrace stupňovitých pyramid z celého světa. Muzeum je doplněno i obchůdkem se suvenýry, kavárnou, a dětským hřištěm.
V prvním poschodí je pak ředitelství nadace FERCO a archeologická knihovna. FERCO je soukromá nadace, založená v roce 1992 Thorem Heyerdahlem a Fredem Olsenem na podporu Heyerdahlovy vize o roli archeologie při demonstraci možných vztahů mezi národy minulosti.

podle http://www.ferco.org/ferco_pyramids.html , http://www.piramidesdeguimar.net/ a na základě vlastní cesty připravil Agrimonrix

Fotogalerie: