Bohyně

Na počátku února 2018 jsem se vydal do šumavského azylu na několikadenní samotářský pobyt. Sněhu bylo v lese poskrovnu, ale přesto měla krajina zimní ráz. Jaké bylo mé překvapení, když jsem postupně na málo přístupném místě nalezl tři "nové" megality - a to naprostou náhodou, při výpravě s cílem podrobnějšího průzkumu zdejších směrů a spojnic. Zjistil jsem nakonec následně, jak se jmenují, a kdo je nechal vztyčit. Rozhodně nejpůsobivější je pro mne Bohyně - tak nádherné propojení fyzického kamenného pilíře s abstraktním tvarem jsem snad ještě neviděl! Posuďte sami.

bohyn s otvraem
bohyn s otvraem
bohyn bon pohle...
bohyn bon pohled2
Bohyně
Bohyně
Bohyně
Bohyně
Bohyně
Bohyně
Bohyně
Bohyně