Kamenná řada Ledce

Ledce se nachází "uprostřed pusté, nezorané země"; poblíž obce jsou zmíněny nálezy z doby bronzové. Menhiry, které nás zajímají, jsou údajně pod názvem "Ke dwaum kamenum" označeny na katastrální mapě z roku 1841 a byly znovuobjeveny až roku 1982 na základě terénního ověřování pomístního názvu.

A skutečně, když jihozápadně od Slaného dojíždíme za pomoci mapy po okreskách do Ledců, zdá se nám, že zde dávají lišky dobrou noc. Dále pokračujeme směrem na Přelíc, ale kousek za Ledci odbočujeme vlevo na úzkou místní komunikaci směr Řisuty. Auto se vyhoupne do mírného sedla, a na náhorní rovině dáváme pozor, abychom neminuli nenápadnou polní cestu odbočující doprava ke vzdálenému lesnímu remízku. U ústí polní cesty parkujeme, a jdeme po zmíněné polní cestě cca 1 km nejprve po rovině, pak mírně z kopce. Kameny se nacházejí až za remízkem v nejnižším bodě této části nevýrazné zasmušilé krajiny, a v podstatě nejsou vidět, dokud nestojíme přímo u nich.
Jsme se na táhlém plochém návrší, na křižovatce polní cesty s hlubokým starým úvozem asi 1 km severozápadně od kostela v Přelíci, na rozhraní katastrů Řisuty, Ledce a Přelíc.
Hladím oblé hlavy obou menhirů a podrobně je zkoumám. Jedná se o kameny z rezavě hnědého železitého slepence vzdálené od sebe 3,5 m, vysoké 0,7 m a 0,8m.
Na jednom z kamenů, na jeho ploché straně obrácené k jihu, je dobře patrná rytina kříže.
Přestože u těchto kamenů jsou pochybnosti o skutečném charakteru menhirů, senzibil a spisovatel Ing. Pavel Kozák došel k závěru, že kameny skutečně jsou "aktility", tedy kameny, vyzařující energii (lhostejno, zda vztyčeny člověkem či přírodou). A sice ve výši 100%-170% běžného průměru! Ba co víc, hlavní kameny mohou být zřejmě počátkem kamenné řady, táhnoucí se mírným obloukem na západ, přičemž oba vysílají svou energii tímto směrem po linii, která možná končí až blízko starého dubu u Malíkovic...(viz Pavel Kozák: Energie míst na západ od Prahy, Archet 2003).
A skutečně, podél úseku cesty a úvozu v délce asi 300 m jsou vždy několik metrů od sebe další těžké balvany (zde 11 kamenů). Tyto kameny leží pár metrů od hlubokého úvozu se vší pravděpodobností na bývalé cestě vedoucí k chatám jižně od Řisut, na jejímž druhém konci je ještě velmi dobře patrné kamenné původní zpevnění úvozu.
Všechny byly v době naší návštěvy na jaře 2003 pevně vzpřímeně zasazeny v zemi . Na okraji lesního remízku asi o 400 m blíže k silnici pak nacházíme ve směru linie v podrostu další dva menší kameny.
Jde-li o nález torza "nové" kamenné řady, o to více zamrzí zpráva z prosince 2003, že jeden ze dvou hlavních kamenů prý kamsi zmizel!
Proto pořízené fotografie mohou být díky lidské "přičinlivosti" možná jedním z posledních svědectví o megalitech na této zajímavé lokalitě...

Kresba znázorňuje hlavní část řady včetně přibližného měřítka v metrech.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 23.12.2003

Fotogalerie:

Ledce
Ledce
Ledce
Ledce
Ledce
Ledce
Ledce
Ledce
Ledce
Ledce
Ledce
Ledce