Menhiry Javorníku - Mudrc

Pod tímto jménem se skrývá rekonstruovaný menhir na severním svahu hory Javorník na Šumavě. Je vysoký téměř tři metry a pojmenování bylo inspirováno jeho rozšířenou horní částí - jakousi moudrou hlavou. Při objevení byl nakloněn asi o 45° od vertikály.
Energie kamene je podle Pavla Kozáka oproti průměrným kamenům více než dvojnásobná. Najdete ho necelé 2 km severně od nově zvýšené javornické rozhledny, pod širokou lesní cestou vedoucí od bývalé lovecké chaty západním směrem na strašínskou silnici.
Agrimonrix

Fotogalerie:

Mudrc1
Mudrc1
Mudrc4
Mudrc4
MudrcH
MudrcH